Waar kan ik een klacht indienen?

 
 • Een klacht indienen
  • U kunt een klacht indienen bij NS International Klantenservice via het contactformulier. Dien de klacht in binnen 3 kalendermaanden na het feit waarop uw klacht betrekking heeft. 
 
 • Aanvullende informatie
  • Voor aanvullende informatie over klachtafhandeling verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden NS International.
  • Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.
  • Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze voorleggen aan het Europees ODR platform.
  • In elk EU land is door het ministerie een toezichthouder aangesteld. Deze instantie ziet toe op het correct naleven van de Europese Verordening over Reizigersrechten. Voor Nederland is hiervoor het ILENT (Inspectie Leefomgeving en Transport) aangewezen. U kunt zich richten tot ILENT via ilent.nl.
  • Een andere mogelijkheid is om een klacht in te dienen of bemiddeling aan te vragen via het Klachtenloket Openbaar Vervoer, een onafhankelijke organisatie die reizigers met een klacht over het openbaar vervoer helpt. Het Klachtenloket Openbaar Vervoer kan echter geen bindende uitspraak doen. NS is bij deze bemiddeling dus niet gebonden aan het oordeel van het Klachtenloket Openbaar Vervoer.

Hoe beoordeelt u dit antwoord?